Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».

Στο μέγιστο γεγονός της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στην σωτηριώδη, αγιαστική και λυτρωτική Του δράση, αναφέρεται σε μήνυμά του ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...
Άρτης κ. Ιγνάτιος. Στο μήνυμά του αναφέρει:
Ἀγαπητοί μου,
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ σήμερα τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Σὲ δίσκο, στολισμένο μὲ βασιλικὸ καὶ ἄλλα ἄνθη τοποθετοῦμε τὸν Σταυρό, τὸν λιτανεύουμε ἐντός τοῦ Ναοῦ καὶ καθ᾽ὅλη τὴν Θεία Λειτουργία τὸν ἔχουμε στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ. Τὸν προσκυνοῦμε εὐλαβικά, τὸν ἀσπαζόμαστε μὲ δέος καὶ παίρνουμε δύναμη καὶ εὐλογία γιὰ τὸν μεγάλο καὶ δύσκολο ἀγώνα τῆς ζωῆς μας.
Ὁ Τίμιος Σταυρὸς εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς τὸ σύμβολο τῆς νίκης καὶ τοῦ θριάμβου. Εἶναι σύμβολο ἱερό, ποὺ καθαγιάστηκε μὲ τὴν σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου καὶ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὸ σταυρικό Του θάνατο, ἐνίκησε τὸν θάνατο, ἐξουδετέρωσε τὴν δύναμη τοῦ Διαβόλου καὶ μᾶς ἐδώρισε τὴν ἁγιαστικὴ καὶ λυτρωτική Του Χάρη, τὴν ὁποία συνεχῶς λαμβάνουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Σταυρώνουμε ἔτσι τὸν κακὸ ἑαυτό μας, τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας καὶ βιώνουμε μὲ συνέπεια τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Πιστεύουμε στὴ θεότητά Του, δεχόμαστε μὲ προθυμία τὴ διδασκαλία Του, ἐμπιστευόμαστε τὸν ἑαυτό μας στὴν ἀγάπη Του καὶ στὸ ἔλεός Του, ἀγωνιζόμαστε μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ γιὰ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ σωτηρία μας.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε πολὺ ἐκφραστικά: «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ». Ἡ μεγάλη καὶ μοναδικὴ καύχησή μου εἶναι ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ἐγώ, λέγει, δὲν ζῶ πλέον. Σταυρώθηκα μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ὁ Χριστὸς ζεῖ μέσα μου. Ὅλη μου ἡ ζωὴ εἶναι μιὰ ἔκφραση τῆς ἀγάπης μου πρὸς τὸν Σταυρωθέντα Κύριό μου καὶ Λυτρωτή μου Ἰησοῦ Χριστό».
Καὶ γιὰ μᾶς, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρὸς πρέπει νὰ εἶναι τιμή μας καὶ καύχημά μας καὶ δύναμή μας.
Ὁ Σταυρὸς νὰ στολίζει τὸ σπίτι μας καὶ τὸ γραφεῖο μας. Ὁ Σταυρὸς νὰ κρέμεται πάντα στὸ στῆθος μας καὶ ὄχι σκέτες ἁλυσίδες, κοκαλάκια καὶ χάνδρες… Μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ νὰ ἀρχίζουμε κάθε ἐργασία μας καὶ κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς μας. Καὶ ποτὲ νὰ μὴν φθάνουμε στὸ μεγάλο ἁμάρτημα νὰ βλασφημοῦμε τὸν ζωοποιὸ Σταυρό. Ἀλλὰ μὲ πολὺ σεβασμό, μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ ζητᾶμε τὴν βοήθεια , τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μὲ τὴν τόσο ζωντανὴ εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας:
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».
Μὲ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης

Ἰγνάτιος Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου